Κατηχητικές ομάδες για παιδιά Δημοτικού- Γυμνασίου-Λυκείου

Σάββατο 3.00μ.μ. 

Γιατί ο Θεός είναι ο φίλος μας


Συναντήσεις Νέων και φοιτητών

 Τρίτη 8.00μ.μ.

Γιατί τώρα έχεις την δύναμη να αναζητήσεις τον Θεό


Εσπερινό Κήρυγμα

Δευτέρα 6.15μ.μ.

Γιατί η γνώση του Θεού δεν τελειώνει ποτέ